Presentasjonene fra webinaret

Her finner du pdf av alle presentasjonene fra Webinaret om skog, arter og karbon den 2. juni 2021:

Videoen fra Webinaret finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=Qo-lKEK0RTQ&ab_channel=Naturforskning

Program for skogseminaret 2. juni: Et webinar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Her er lenke til strømminga: https://youtu.be/Qo-lKEK0RTQ

TidProgram 
 12:00Velkommen Ordstyrer: Juliet Landrø og Anne Olga Syverhuset NINA  
12:05DEL 1: FORSKNINGEN  
12:05INNLEDNING: Boreal skog i Norge: Skogbruk, biomangfold, karbonbinding og friluftsliv. Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU  
12:20Hva skiller en gammel, naturskogspreget skog fra en gammel, tidligere flatehogd skog – med tanke på biomangfold, karbon og økologiske prosesser? Line Nybakken, NMBU/EcoForest  
12:30Hva vil skje med soppsamfunnet i framtidens skog? Og hvordan vil klimaendringer påvirke biologisk mangfold og karbondynamikk i skog? Jenni Nordén, NINA/GreenFutureForest og ForBioFunCtioN  
12.45Hvordan påvirker treslagsskifte karbonbinding og biomangfold? O. Janne Kjønaas, NIBIO/BalanC  
13:00PAUSE 
13:10Kan vi forutsi hvilke insekter som lever hvor i skogen – og er sjeldne arter økologisk viktige? Tone Birkemoe, NMBU/BioEssHealth  
13:20  Hvordan påvirker samfunnets strukturer dagens forvaltning av skog? Ketil Skogen, NINA/ECOREAL  
13:35DEL 2: UTFORDRINGER
13:35Skogforvaltning – et kunnskapspuslespill Even Bergseng, NORSKOG
13:45Hvordan kan skogbruket bli mer naturvennlig? Christian Steel, Sabima
13:55Offentlig forvaltning Esben Kirk Hansen, skogforvalter i Bymiljøetaten, Oslo kommune  
14:05Friluftsliv – skogforvaltning og kunnskapsbehov Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
14:15PAUSE  
14:20DEL 3: POLITIKERSAMTALE
 Hvordan er det for politikere å navigere i et felt med kontinuerlig utvikling av ny kunnskap? Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?  

Anna Molberg, stortingskandidat Hedmark Høyre
Rasmus Hansson, stortingskandidat Miljøpartiet De Grønne, Oslo
Johan Edvard Grimstad, fylkesråd Senterpartiet
Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet  

Debattleder: Juliet Landrø, NINA  
14:50Avslutning  
  
  

Seminar om skogbruk, artsmangfold & karbon 2. juni

Den 2. juni fra kl. 12:00 til kl. 15:00 går EcoForest sammen med flere andre store forskningsprosjekter, næringsaktører og interesseorganisasjoner og arrangerer et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog.

HER KAN DU MELDE DEG PÅ SEMINARET (GRATIS): Påmelding

Vi spør: Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring?

Seminaret vil ha tre bolker:

  • Du får høre hva forskere har funnet ut i de prosjektene som er avsluttet, og hva vi studerer i de prosjektene som er i gang.
  • Det blir input fra ulike aktører utenfor forskningen, både skognæring og miljøorganisasjoner, om hva de mener er hovedutfordringer og kunnskapshull.
  • Til slutt utfordrer vi politikere til debatt, for å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk – når det gjelder norsk skog.

Hold av datoen – mer informasjon kommer!