Program for skogseminaret 2. juni: Et webinar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Her er lenke til strømminga: https://youtu.be/Qo-lKEK0RTQ

TidProgram 
 12:00Velkommen Ordstyrer: Juliet Landrø og Anne Olga Syverhuset NINA  
12:05DEL 1: FORSKNINGEN  
12:05INNLEDNING: Boreal skog i Norge: Skogbruk, biomangfold, karbonbinding og friluftsliv. Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU  
12:20Hva skiller en gammel, naturskogspreget skog fra en gammel, tidligere flatehogd skog – med tanke på biomangfold, karbon og økologiske prosesser? Line Nybakken, NMBU/EcoForest  
12:30Hva vil skje med soppsamfunnet i framtidens skog? Og hvordan vil klimaendringer påvirke biologisk mangfold og karbondynamikk i skog? Jenni Nordén, NINA/GreenFutureForest og ForBioFunCtioN  
12.45Hvordan påvirker treslagsskifte karbonbinding og biomangfold? O. Janne Kjønaas, NIBIO/BalanC  
13:00PAUSE 
13:10Kan vi forutsi hvilke insekter som lever hvor i skogen – og er sjeldne arter økologisk viktige? Tone Birkemoe, NMBU/BioEssHealth  
13:20  Hvordan påvirker samfunnets strukturer dagens forvaltning av skog? Ketil Skogen, NINA/ECOREAL  
13:35DEL 2: UTFORDRINGER
13:35Skogforvaltning – et kunnskapspuslespill Even Bergseng, NORSKOG
13:45Hvordan kan skogbruket bli mer naturvennlig? Christian Steel, Sabima
13:55Offentlig forvaltning Esben Kirk Hansen, skogforvalter i Bymiljøetaten, Oslo kommune  
14:05Friluftsliv – skogforvaltning og kunnskapsbehov Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
14:15PAUSE  
14:20DEL 3: POLITIKERSAMTALE
 Hvordan er det for politikere å navigere i et felt med kontinuerlig utvikling av ny kunnskap? Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?  

Anna Molberg, stortingskandidat Hedmark Høyre
Rasmus Hansson, stortingskandidat Miljøpartiet De Grønne, Oslo
Johan Edvard Grimstad, fylkesråd Senterpartiet
Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet  

Debattleder: Juliet Landrø, NINA  
14:50Avslutning