Seminar om skogbruk, artsmangfold & karbon 2. juni

Den 2. juni fra kl. 12:00 til kl. 15:00 går EcoForest sammen med flere andre store forskningsprosjekter, næringsaktører og interesseorganisasjoner og arrangerer et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog.

HER KAN DU MELDE DEG PÅ SEMINARET (GRATIS): Påmelding

Vi spør: Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring?

Seminaret vil ha tre bolker:

  • Du får høre hva forskere har funnet ut i de prosjektene som er avsluttet, og hva vi studerer i de prosjektene som er i gang.
  • Det blir input fra ulike aktører utenfor forskningen, både skognæring og miljøorganisasjoner, om hva de mener er hovedutfordringer og kunnskapshull.
  • Til slutt utfordrer vi politikere til debatt, for å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk – når det gjelder norsk skog.

Hold av datoen – mer informasjon kommer!